หลังจากที่ 2 ตายายรับเงินสด 86,000 บาทและทรัพย์สินอื่ คืนมาจากนายทวีแล้ว 2 ตายายได้มอบเงินสด2,000 บาทให้แก่นายทวี พนักงานขับรถโดยสารใจบุญ เพื่อตอบแทนน 17 มีนาคม 2561, 6:28 น.