เผยแพร่: 22 เม.ย. 2561 20:00: โดย: MGR Online ขณะที่ โธมัส บาค ประธานไอโอซี กล่าวว่า ไอโอซี ได้รับข้อมูลจากทางอินเดียแล้ว ว่าจะเสนอตัวจัด 3 มหกรรมกีฬาใหญ 22 เมษายน 2561, 13:00 น.