“หลังคุณแม่เสียชีวิตก็สืบทอดกิจการมาเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งรายได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวมีฐานะดีขึ้น แม้ไม่ร่ำรวยแต 24 มีนาคม 2560, 3:54 น.