เผยแพร่: 13 พ.ย. 2561 14:06 ปรับปรุง: 13 พ.ย. 2561 14:43 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ ในส่วนของเมืองพัทยานั้น ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินเก 13 พฤศจิกายน 2561, 7:06 น.