เผยแพร่: 13 ก.พ. 2561 14:10:00 ปรับปรุง: 13 ก.พ. 2561 14:25:00 โดย: MGR Online “ประยุทธ์” เซเล็กน้อยหลังทดลองแว่นทดสอบความเมา ย้ำรัฐบาลเน 13 กุมภาพันธ์ 2561, 7:10 น.