Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กกต.ย้ำเคาะวันกาบัตรไม่ได้ ต้องรอ กม.เลือกตั้ง แบ่งเขต-ไพรมารี โยน คสช.ออกคำสั่ง

25 มิถุนายน 2561, 12:03 น.
14 0
กกต.ย้ำเคาะวันกาบัตรไม่ได้ ต้องรอ กม.เลือกตั้ง แบ่งเขต-ไพรมารี โยน คสช.ออกคำสั่ง

เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2561 19:03 ปรับปรุง: 25 มิ.ย. 2561 19:19 โดย: MGR Online

วันนี้ (25 มิ.ย.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป ว่าการประชุมวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยทาง คสช.ได้มารับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองว่ามีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไรจากคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 มีปัญหาแนวทางการปฏิบัติของพรรคการเมืองอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไร โดยพรรคการเมืองส่วนใหญ่ก็ขอให้ปลดล็อกและให้งดทำไพรมารีโหวต แต่บางพรรคก็ให้คงการทำไพรมารีโหวตไว้ตามเดิม ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็สุดแล้วแต่ คสช.จะปลดล็อกหรือไม่ ส่วนเรื่องวันเลือกตั้งยังไม่สามารถกำหนดได้ ขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.จะประกาศใช้เมื่อใด นับจากนั้นอีก 90 วันถึงจะมีผลใช้บังคับ หลังจากนั้นจึงจะต้องมีการจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในที่ประชุมก็มีการถามว่า กกต.ควรจะกำหนดวันเลือกตั้ง แต่เราบอกไปว่ายังกำหนดไม่ได้ เพราะต้องรอดูกรอบเวลา 90 วันแรกก่อน ว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.จะประกาศใช้เมื่อใด โดย กกต.เสนอว่าในช่วง 90 วันระหว่างชะลอการบังคับใช้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขอให้ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งก่อนโดยใช้เวลา 60 วัน หลังจากนั้นให้พรรคการเมืองไปทำไพรมารีโหวตอีก 30 วัน โดยในส่วนของการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น เนื่องจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ยังไม่มีผลใช้บังคับ กกต.ก็ไม่สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้ จึงต้องขอให้ทำก่อนโดยใช้มาตรา 44 ซึ่งก็คงอยู่ในดุลพินิจของ คสช. เพราะจะต้องใช้มาตรา 44 ออกเป็นคำสั่ง คสช.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0