Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กกต.สาธิตลงคะแนนแยกเบอร์รายเขต สุดยุ่งยาก จี้ กรธ.แก้ปัญหา-ไร้เงา 3 ฝ่ายที่เชิญ

23 สิงหาคม 2560, 7:52 น.
9 0

กกต.สาธิตลงคะแนนแยกเบอร์รายเขต โชว์บัตรเลือกตั้ง 350 แบบ สะท้อนความยุ่งยาก ไร้ผู้สังเกตการณ์ 3 ฝ่าย ที่ส่งบัตรเชิญ พรรคเล็ก-องค์กรกลาง แนะ กรธ.ทบทวน "สมชัย" หวั่น พิมพ์บัตร ตจว.เสี่ยงเจอบัตรปลอม ชี้ บัตรพิมพ์แค่เบอร์ไม่ได้ เสี่ยงโมฆะ แฉ กลโกงใช้บัตรปลอมใบเดียวต่อหน่วย เหน็บระบบใหม่เหมือนสร้างเครื่องบิน กรธ.ต้องรู้พาคนไปตาย หรือจะแก้ไข .

" กกต.เกรงปัญหาบัตรปลอมมากที่สุดการโกงเลือกตั้งจากบัตรปลอมเพียงใบเดียวทำได้ง่ายมาก การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจะเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งจริง 7 วัน หากผู้ที่มาใช้สิทธิไม่นำบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าของตนใส่ซองไปหย่อนในหีบบัตร แต่เอาบัตรออกมาจากหน่วย แล้วมาทำปลอม บัตรคุณภาพต่ำ 7 วันสามารถทำได้สบายมาก พอถึงวันเลือกตั้งจริงหลังเปิดการลงคะแนน ก็เอาบัตรปลอมใบหนึ่งให้ผู้ที่เข้าไปขอใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งนำไปใส่หีบบัตรเลือกตั้ง แล้วนำบัตรจริงที่ได้รับกลับออกมานอกหน่วยให้หัวคะแนนกากบาทบัตรจริง จากนั้นก็ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกคนนำกลับเข้าไปลงคะแนนแล้วเวียนเอาบัตรจริงออกมาอีก ก็จะทำให้เกิดการเวียนลงคะแนนได้ตลอดการเลือกตั้ง ในขณะที่จะปรากฏบัตรปลอมเพียงแค่ใบเดียวต่อหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นแต่สามารถเปลี่ยนผลคะแนนเลือกตั้งได้"

"การสาธิตในช่วงที่กฎหมายยังไม่ออกเป็นเรื่อง จำเป็น เพราะต้องการให้สร้างเครื่องบินเสร็จแล้วบินได้ ไม่ใช่บินแล้วพาคนไปตาย แต่ต้องการให้มีการตรวจสอบว่าเครื่องบินขนคนไปถึงที่หมายได้จริง แม้ว่าคนออกแบบเครื่องบินไม่มาในวันนี้ อาจเป็นเพราะยังติดภารกิจในการออกแบบจรวดนำวิถี หรือขีปนาวุธที่สำคัญกว่า แต่อยากให้มีการไตร่ตรองจากปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไข เพราะแนวคิดนี้มีปัญหาในหลายจุด และสร้างภาระให้กับทั้งประชาชน รวมทั้งไม่มีใครรับประกันได้ว่าการทำระบบนี้จะป้องกันการซื้อเสียงได้ ส่วนเมื่อสะท้อนปัญหาแล้วกรธ.จะปรับปรุงหรือไม่ ไม่อาจคาดการณ์ได้ เพราะถ้าทำสาธิต รู้ปัญหาขนาดนี้หูหนวก ตาบอด ไม่รับฟังก็เท่ากับเป็นการสะท้อนความพิการในการรับรู้ของท่านเอง"

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0