Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กกท. จัด “วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง”

12 พฤษภาคม 2561, 5:12 น.
26 0

เผยแพร่: 12 พ.ค. 2561 12:12: โดย: MGR Online

การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงเล็งเห็นโอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในจังหวัด และสร้างแหล่งท่องเที่ยงทางกีฬาที่มีความยั่งยืน ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับชุมชนและประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาการจัดกิจกรรมกีฬา ที่เน้นความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่า จังหวัดระยองและจังหวัดอุบลราชธานี ยังมีพื้นที่ทางการเกษตรที่สามารถเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองที่น่าสนใจ และยังคงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชน และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะใช้เป็นจังหวัดนำร่อง ในการสร้างต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับจังหวัดอื่น ๆ ชุมชนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยงเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนต่อไป”

พันโท รุจ แสงอุดม กล่าวต่อว่า “การเจริญเติบโตของกิจกรรมกีฬากลางแจ้ง ในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวและนักกีฬากว่า 19% สนใจกีฬาปีนภูเขา, 29% สนใจกีฬาปั่นจักรยาน และอีก 52% ให้ความสนใจกีฬาวิ่งทุกประเภท และในขณะนี้ประชาชนในประเทศกว่า 18 ล้านคน เริ่มหันมาสนใจกิจกรรมดังกล่าวและเริ่มทดลองเข้าร่วมแข่งขันด้วยตนเองมากกว่าการชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์ จึงทำให้เกิดกระแสการดูแลสุขภา และรักการออกกำลังกายอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น มาเลเซีย, ฮ่องกง, สิงค์โปร ฯลฯ ก็ปรากฏสถิตินี้เช่นเดียวกัน”

“ปัจจุบัน เรามีนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่นิยมการออกกำลังกายพร้อม ๆ ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ มากขึ้น ประกอบกับความร่มรื่นของธรรมชาติในชุมชนเกษตรกรชาวสวนยางพารา และวิถีธรรมชาติดั้งเดิมของคนในชุมชน เป็นเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดให้เกิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ในจังหวัดได้อีกด้วย โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด “วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง” จึงได้เริ่มขึ้น และเป็นโครงการที่จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาพื้นที่ในชุมชมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนของจังหวัด ได้ต่อไป”

นาย ประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค กล่าวว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทยพันธกิจหลักในการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย โดยให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพหรือการเล่นกีฬาพื้นฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนในท้องถิ่น สร้างความร่วมมือ ในการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนหันมาออกกำลังกายร่วมกัน และเริ่มพัฒนาให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจ โดยชักชวนให้ประชาชนจากพื้นที่อื่นมาร่วม เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับชุมชนต่อไป นับเป็นการสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นของประเทศอีกทางหนึ่ง”

นาย ทัตพงศ์ สิทธิโชค ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ในนามของจังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ทางจังหวัดได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของเส้นทางการวิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักวิ่งทุกท่านไว้พร้อมแล้ว จึงขอเชิญชวนนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่สำหรับจัดจำหน่ายผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด เช่น ทุเรียน เงาะ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพระดับ OTOP ของจังหวัด ไว้รอให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมจับจ่ายซื้อหาอย่างเต็มที่แล้ว”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0