Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กต.จัดงบ 1,198 ล้าน 15 หน่วยงาน พ่วงงบกลางพิเศษ จัดประชุมสุดยอดอาเซียน 174 เวที 2 ช่วง

6 ธันวาคม 2561, 10:02 น.
170 0
กต.จัดงบ 1,198 ล้าน 15 หน่วยงาน พ่วงงบกลางพิเศษ จัดประชุมสุดยอดอาเซียน 174 เวที 2 ช่วง

เผยแพร่: 6 ธ.ค. 2561 17:02 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กต.สรุปจ่อจัดสรรงบประมาณ1,198 ล้าน 15 หน่วยงาน พ่วง"งบกลางพิเศษ"หากมีความจำเป็น ในฐานะ"ประธานอาเซียน" จัดประชุม 174 เวทีสุดยอดอาเชียนครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35 เล็ง 3 พื้นที่ โรงแรมเดอะเอธินี-อิมแพค เมืองทองธานี -หอประชุมกองทัพเรือ กำหนดธีมแสดงทางวัฒนธรรม เน้นเค้าโครงบทประพันธ์เพลงสำหรับประธานอาเซียนของไทย ผสมผสานวัฒนธรรมสมาชิก 10 ประเทศ เผยของขวัญ/ของที่ระลึก เน้นผลิตภัณฑ์โอทอปที่สะท้อนความเป็นไทย .

มีรายงานด้วยว่า กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาซน (ลพร.) ได้บริษัทเอกชนเพื่อจัดทำเว็บไซต์กลางสำหรับการเป็นประธานอาเชียนของไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว โดยเว็บไซต์กลาง จะจัดทำเป็น สองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) และรองรับการใข้งานของคนพิการ โดยได้ประสานแจ้งทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมการด้านเนื้อหาข้อมูล วิธีใช้งานระบบลงทะเบียน และการใช้ระบบการแก้ไขร่างเอกสาร เช่นเดียวกันมีข้อสั่งการให้กทม. เป็นเจ้าภาพในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอำนวยความสะดวกในเส้นทางการจราจร และการจัดเก็บขยะ.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0