Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กมธ.ยกร่างฯ คงวุฒิสภา 200 ให้เลือกตั้ง จว.ละคนโดยตรง หวัง สปช.เห็นฉบับเต็มจะยอมรับ

7 กรกฎาคม 2558, 11:45 น.
40 0

โฆษก กมธ.ยกร่างฯ เผย ที่ประชุมเห็นชอบคงวุฒิสภา 200 คน เลือกตั้งจังหวัดละคนโดยตรง ไม่ต้องมีกรรมการกลั่นกรอง ส่วนสรรหาแบ่งให้อดีตปลัด, อดีต ผบ.ทัพ ฝั่งละ 5 คน ผู้แทนวิชาชีพ 15 คนให้ กกต.จับสลาก ตั้งกรรมการคัดผู้แทนด้าน เกษตร,แรงงาน,วิชาการ,ชุมชนและท้องถิ่น เลือกด้านละ 6 คน รวม 30 คน และเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 68 คน ให้ ยันปรับบัญชีรายชื่อไม่กระทบเจตนารมณ์เดิม เชื่อ สปช.เห็นร่างฯ เต็มจะยอมรับ ด้าน "เลิศรัตน์" ยันสมาชิกพรรคโหวตเลือกผู้สมัครยังไม่เริ่มสมัยหน้า .

วงเล็บสาม ผู้แทนองค์กร 5 ด้าน เกษตร แรงงาน วิชาการ ชุมชน และท้องถิ่น จากเดิมเลือกกันเองมาไม่เกิน 30 คนเป็นให้มีคณะกรรมการสรรหามาด้านละ 6 คน เพื่อป้องกันการล๊อบบี้ วงเล็บสี่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคง กฎหมาย การบริหารท้องถิ่น ผู้ด้อยโอกาส ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ จากเดิมให้สรรหามา 58 คน เพิ่มเป็น 68 คน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาบุคคลในวงเล็บสามและสี่ ให้กำหนดโดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีกที ส่วนอนาคตหากมีจังหวัดเพิ่มก็ให้ลดจำนวนในวงเล็บสี่ทดแทน)

นายคำนูณ กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มี สปช. เสนอให้การลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นไปโดยลับ ว่า ตนไม่ทราบ เพราะเป็นข้อเสนอส่วนบุคคล ซึ่งการจะใช้วิธีการใดต้องยึดข้อบังคับการประชุมสปช.แต่ที่ผ่านมาการลงมติในร่างรัฐธรรมนูญก็ใช้การโหวตโดยเปิดเผย ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่าการลงมติร่างรัฐธรรมนูญควรเป็นไปตามข้อบังคับและยึดถือตามประเพณีปฏิบัติที่เคยเป็นมา และมองด้วยว่าโดยพื้นฐานเชื่อมั่นในวิจารณญาณของ สปช. ที่จะใช้วิจารณญาณพิจารณาเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด ตนเชื่อว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการปรับแก้และเสนอให้ที่ประชุม สปช. พิจารณาอย่างเป็นทางการ เมื่อ สปช.เห็นจะเกิดการยอมรับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตนจะไม่ขอก้าวก่ายการตัดสินใจหรือสิทธิ์การแสดงความเห็นของ สปช.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0