Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กรมควบคุมโรคเปิดตัวแอปฯ TAS เฝ้าระวังการละเมิด ก.ม.ควบคุมยาสูบ-น้ำเมา

31 มกราคม 2561, 9:51 น.
26 0

เผยแพร่: 31 ม.ค. 2561 16:51:00 โดย: MGR Online

วันนี้ (31 ม.ค.) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายตติยะ ชื่นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และนางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน "ระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" (Tobacco & Alcohol Surveillance System : TAS)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0