Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“กรรณิกา" คว้ารางวัลซีอีโออีคอนแมส

14 พฤศจิกายน 2557, 12:12 น.
48 0

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ม.หอการค้าไทยมอบรางวัล "CEO Econmass Award 2014 ” แก่ กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ซีอีโอแบงก์ไทยพาณิชย์ จะมีพิธีมอบรางวัล วันจันทร์ที่ 17 พ.ย.นี้

"สำหรับรางวัลซีอีโออีคอน แมส อวอร์ด จัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อเชิดชูนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีผลงานการบริหารงานให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณและมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพร้อมทั้งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลต่อชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกมาจากกลุ่มธุรกิจโดยมีบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจผู้บริหารระดับสูงจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย และนักวิชาการร่วมโหวตคัดเลือก"

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0