Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กลุ่มประมงพื้นบ้านคูเต่ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ สงขลา จี้สอบ จนท.ใช้มาตรการไม่เป็นธรรม

26 พฤศจิกายน 2558, 5:23 น.
14 0
กลุ่มประมงพื้นบ้านคูเต่ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ สงขลา จี้สอบ จนท.ใช้มาตรการไม่เป็นธรรม

จากหนังสือที่ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มประมงพื้นบ้านคูเต่า ได้มีการประชุม และมีความคิดเห็นตรงกันว่า เจ้าหน้าที่ขอรัฐ (เจ้าหน้าที่ประมง) ในเขตพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และมีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประมงได้ดำเนินการยึดอุปกรณ์การประมงเพียงชนิดเดียว คือ ไซหนอนเท่านั้น โดยที่เครื่องมือชนิดอื่นที่มีการระบุว่า ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น .

3.ส่งคณะทำงานลงพื้นที่ศึกษาปัญหา และประชุมร่วมกันกับผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหา และหาข้อยุติ .

4.ชี้แจงข้อเคลือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการประมงไซหนอน เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประมง ในการปฏิบัติการตรวจยึดอุปกรณ์ประมงไซหนอนที่ผ่านมา .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0