Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กษ.จ่อออกประกาศสำนักนายกฯ เวนคืนอสังหาฯ เดินหน้า "เขื่อนทดน้ำผาจุก" ใน 35 ตำบล 3 จังหวัด หลังกม.เวนคืนฉบับเดิมล่าช้า

24 กันยายน 2561, 7:08 น.
23 0
กษ.จ่อออกประกาศสำนักนายกฯ เวนคืนอสังหาฯ เดินหน้า "เขื่อนทดน้ำผาจุก" ใน 35 ตำบล 3 จังหวัด หลังกม.เวนคืนฉบับเดิมล่าช้า

เผยแพร่: 24 ก.ย. 2561 14:08 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ก.เกษตร จ่อออกประกาศสำนักนายกฯ เวนคืนอสังหาฯ เดินหน้า "เขื่อนทดน้ำผาจุก" ในท้องที่ 26 ตำบล 4 อำเภอ จ.อุตรติตถ์ พ่วง 5 ตำบล 2 อำเภอ จ.สุโขทัย และ 4 ตำบล 1 อำเภอ จ.พิษณุโลก หลังออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนแล้ว ติดปัญหาล่าช้าทางนิติกรรมสัญญาซื้อขายกับเจ้าของที่ดิน พบบางรายไม่ยอมรับราคาที่กำหนดให้ แถมติดปัญหาขั้นตอนกฎหมาย ที่ดินมรดก-ของผู้เยาว์-ติดจำนองกับสถาบันการเงิน แถมบางส่วนไม่สามารถติดต่อได้ "กรมชลประทาน"ยัน ล่าช้าทำประชาชนที่จะได้รับประโยชน์ ได้รับความเดือดร้อน กระทบการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม .

ซึ่งจากมติคณะกรรมการที่ได้ประกาศราคาค่ทดแทนเบื้องต้นที่ได้กำหนดไว้ให้กับเจ้าของที่ดินแล้วนั้น ปรากฏว่า มีเจ้าของที่ดินบางรายไม่ยอมรับราคาที่คณะกรรมการกำหนดให้ บางรายติดปัญหาเรื่องขั้นตอนของกฎหมาย เช่น ที่ดินมรดก ที่ดินเป็นของผู้เยาว์ ที่ดินติดจำนองกับสถาบันการเงินไม่สามารถตกลงกันได้ และที่ดินบางส่วนไม่สามารถติดต่อผู้มีชื่อตามหลักฐานที่ดินให้มาตำเนินการได้ตามขั้นตอนปกติ จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคทำให้การตำเนินการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาล่าช้าและส่งผลให้ไม่สามารถเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้"

"เนื่องจากไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาซื้อขายกับเจ้าของที่ดินที่มีปัญหาดังกล่าวได้ และหากการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาเนิ่นนานช้าไปจะส่งผลให้ราษฎรผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันจะเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม"

ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหารีมทรัพย์ ยังคงมีสิทธิอุทธรณ์ในเรื่องของค่าทดแทนและฟ้องศาลตามที่ กำหนดไวในมาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราขบญญ้ติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ต่อไปได้.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0