Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กสทช. ย้ำโอเปอร์เรเตอร์ เตรียมแผนภัยพิบัติรับมือพายุปาบึก 3-5 ม.ค.นี้

2 มกราคม 2562, 13:05 น.
79 0

วันนี้ (2 ม.ค.62) สำนักงาน กสทช. ได้ย้ำให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการวิทยุ และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกรายดูแลโครงข่าย และเตรียมความพร้อมของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ประจำที่ และระบบโทรคมนาคม ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งติดตามข่าวสารและพร้อมให้ความร่วมมือในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ และรับแจ้งเหตุเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ และได้สั่งการให้สำนักงาน กสทช. ภาค 4 และสำนักงาน กสทช. เขตทุกเขต ที่รับผิดชอบพื้นที่เขตภาคใต้ในจังหวัดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก และประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และเตรียมการรับมือตามแผนประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินของสำนักงาน กสทช.

“สำนักงาน กสทช. พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0