Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กอ.รมน.ชี้แจงเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ปัตตานีดับ 6 เจ็บ 4 นาย

19 มิถุนายน 2560, 10:05 น.
12 0

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงชี้แจงเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ปัตตานี 25 ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนบนถนนเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านชะมา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี จนเป็นเหตุให้ทหารเสียชีวิต 6 นาย บาดเจ็บ 4 นาย .

“จากเหตุการณ์ดังกล่าว พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก และ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทหารหาญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีชายชาติทหารที่เสียสละแม้ชีวิตตน โดยภาพข่าวที่เกิดขึ้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจะก่อเหตุในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ทำให้กำลังพลดังกล่าวเข้าลาดตระเวนเพื่อปกป้องชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อปกปักษ์รักษาดูแลความสงบความสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติที่เสียสละความสุขส่วนตน และเสียสละได้แม้ชีวิต สมควรที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นวีรชนผู้กล้าหาญของชาติ” พ.อ.ปราโมทย์ กล่าว .

“การกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงดังกล่าว เป็นการกระทำที่มุ่งหวังสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับพี่น้องประชาชน โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และไม่คำนึงถึงสิ่งที่ผู้นำศาสนาได้ออกแถลงการณ์ยุติความรุนแรงในห้วงเดือนอันประเสริฐ ที่ทุกคนควรปฏิบัติคุณงามความดี บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลสุดโต่งที่คงไม่ได้เห็นแม้แต่กลิ่นไอของสวรรค์ ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแจ้งเบาะแส ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงผ่านสายด่วน 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง” รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าว .

พ.อ.ปราโมทย์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการช่วยเหลือทหารที่เสียชีวิต จ.ส.อ.สมปราชญ์ ศรีวาจา จะได้พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ เป็นพันเอก(พิเศษ) รวมทั้งได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 3 ล้านบาทเศษ ส่วนพลทหารทั้ง 5 นาย จะได้พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ เป็นจ่าสิบเอก รวมทั้งได้รับเงินช่วยเหลือกว่า 2 ล้านบาททุกนาย .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0