Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

การบินไทย นกแอร์ ไทยสมายล์ ร่วม MOU เที่ยวบินสู่แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

13 กุมภาพันธ์ 2561, 10:43 น.
48 0
การบินไทย นกแอร์ ไทยสมายล์ ร่วม MOU เที่ยวบินสู่แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2561 17:43:00 โดย: MGR Online

วันนี้ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จัดแถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเที่ยวบินร่วมบริการ เส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน โดยมี นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และนายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมลงนามในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย .

นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับความพร้อมในการให้บริการนั้น นกแอร์มีเครื่องบินเอทีอาร์ ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาด 72 ที่นั่ง อยู่ในฝูงบินอยู่แล้ว จึงมีความพร้อมที่จะฃทำการบินไปยังท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนได้ทันที ทำให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วตามกรอบและแผนงานที่ได้วางไว้ เบื้องต้นกำหนดความถี่การบินของเส้นทาง ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน อยู่ที่ 3 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์ โดยจะทำการบิน ในวันพุธ ศุกร์ และ อาทิตย์ เริ่มทำการบินเที่ยวบินแรกในวันที่ 25 มีนาคม 2561 โดยหวังว่าเส้นทางบินใหม่นี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศดี มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม อีกทั้งแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองรองที่นักท่องเที่ยวหลายคนใฝ่ฝันจะไปเยือนสักครั้ง ซึ่งแน่นอนว่าหากมี การตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากการขยายตัวนี้ ย่อมเป็นคนในพื้นที่ ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด ในฐานะของสายการบินเป็นเพียงองค์ประกอบเสริมองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น ที่จะทำให้ การขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองของภาครัฐ เกิดความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้”

•thaiairways.com หรือ ที่สำนักงานขายการบินไทยหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

•www.nokair.com หรือติดต่อนกแอร์ Call Center โทร. 1318 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0