Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

‘กินเค็ม’ เบียดเตียงรพ. คนไทยโซ้ยโซเดียมเกินโควตา

15 มิถุนายน 2558, 17:19 น.
5 0
‘กินเค็ม’ เบียดเตียงรพ. คนไทยโซ้ยโซเดียมเกินโควตา

ประชากรไทยมี 64 ล้านคน ป่วยเป็นโรคไต 7 ล้านคน รามาฯต้องล้างไตกัน 80 รอบต่อวัน ต่อคนใช้เวลาล้างไต 4 ชม . 40 เปอร์เซ็นต์ของคนไข้โรงพยาบาลรามาฯ ป่วยเป็นมะเร็ง โรงพยาบาลมีเตียงอยู่ 1,300 เตียง ผู้ป่วยมะเร็งใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง เกิดอุบัติเหตุ มาเตียงไม่พอ หมอ พยาบาล ถูกใช้ไปกับการรักษาคนป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง” .

พญ . อุมาพร สุทัศน์วราวุฒิ นายกสมาคม โภชนาการแห่งประเทศไทยและกรรมการแผนอาหาร สสส . .

ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ รพ . รามาธิบดี .

โซเดียมยังมีอยู่ในผงปรุงรส ซุปก้อน ในผงฟูที่ใช้ทำขนมปัง รวมทั้งไข่เค็ม อาหารแปรรูปต่าง ๆ ยิ่งใส่โซเดียมสูงเพราะจะได้เก็บได้นานทำให้สารกันบูดน้อยลง นอกจากนี้หากรับประทานอาหารประเภทน้ำซุป เช่น ก๋วยเตี๋ยว แกงต่าง ๆ ควรรับประทานน้ำแต่น้อย เพราะมีโซเดียมอยู่มาก แต่เราไม่รู้สึกว่าเค็มเพราะน้ำที่ใส่ลงไปเจือจาง” .

วัตถุดิบของอาหารล้วนมาจากธรรมชาตินั้นดีงามอยู่แล้ว...การปรุงแต่งมากไปกลายเป็นภัยต่อสุขภาพ.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0