Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'กู้เงินเรียน' มีกฎใหม่ 'จำกัดเกรด!!' มองต่างมุมก็ 'น่าคิด?'

23 มีนาคม 2558, 22:00 น.
17 0
'กู้เงินเรียน' มีกฎใหม่ 'จำกัดเกรด!!' มองต่างมุมก็ 'น่าคิด?'

กรณีที่ “กยศ.” หรือ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” จะมีหลักเกณฑ์ใหม่ งดให้เงินกู้ยืมเรียนกับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.0 นั้น กรณีนี้ กยศ.ได้ออกมาย้ำว่า...เป็นกติกาที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ดีขึ้น และฝึกให้เยาวชน “มีวินัย-รู้จักรับผิดชอบ” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีในปีการศึกษา 2558 นี้ กรณีนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมาก ซึ่งถึงแม้จะมีกระแสว่า...อาจจะมีการทบทวนเรื่องนี้กันอีกครั้ง จะพยายามหาทางผ่อนปรน-ช่วยเหลือให้ในบางกรณี แต่ก็คงมีนักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยที่หวั่นใจ กลัวไม่มีสิทธิ-ถูกตัดสิทธิ “ไม่ได้เรียนต่อ”...

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการเปิดเผย “หลักเกณฑ์ใหม่” ที่ทาง กยศ.จะงดให้เงินกู้กับเด็กที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 กรณีนี้ นอกจากกระแสในส่วนของนักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง ใน “มุมวิชาการ-นักการศึกษา” ก็มีกระแส มีมุมมองที่น่าคิด...

ส่วนที่หลายคนกังวลว่า...กรณีเด็กหัวไม่ดี หรือเรียนได้อ่อน ทั้งจากสาเหตุสภาพร่างกาย และปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวที่ไม่ดี อาจจะยิ่งมีปัญหานั้น ก็เห็นว่าเรื่องนี้ “ควรมีข้อยกเว้น” โดยอาจเลือกพิจารณาเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตาม ความเห็นส่วนตัวคิดว่าเด็กควรเปลี่ยนแนวทาง โดยหันไปเน้น “เรียนสายอาชีพ” และอีกกรณี รัฐอาจ “จัดระบบช่วยเหลือ” เช่น การให้ทุนแบบให้เปล่า กรณีที่เด็กรายนั้นยากจน หรือจัดโครงการหางานทำให้เด็ก ก็น่าจะเป็น “ทาง ออก” ที่ดี ในสถานการณ์เช่นนี้...

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0