Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ขยาย 4 เลนเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอกเสร็จแล้ว ลดจราจรแออัดเสริมท่องเที่ยว

13 กันยายน 2560, 6:09 น.
9 0

สำหรับ ทางหลวงหมายเลข 121 สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 เหมืองกุง – ต้นเปา จะทำให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว แก้ไขปัญหาการจราจร รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้เดินทาง ตลอดจนเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผังเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทาง หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โทร 0 5326 0676 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0