Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

คนไทยเป็นหนี้ครัวเรือนละ 3.16 แสน ใช้ซื้อทรัพย์สินลงทุน แต่น่าห่วงหนี้นอกระบบพุ่ง

6 ธันวาคม 2561, 9:03 น.
78 0

เผยแพร่: 6 ธ.ค. 2561 16:03 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“แม้หนี้ครัวเรือนในปี 2561 จะสูงสุดนับตั้งแต่มีการสำรวจมา แต่หากดูโครงสร้างหนี้แล้ว ไม่น่ากังวล เพราะส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ เช่น รถยนต์ บ้าน และการลงทุนประกอบกิจการ เช่น ลงทุนเครื่องจักร ซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น แต่อีกส่วนมาจากการก่อหนี้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อครัวเรือน มีการก่อหนี้มาใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้นเนื่องจากค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0