Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ฝ่ายเจ้าหนี้แฉป้าสังเวียนเรื่องหนี้สินทั้งหมด

17 ตุลาคม 2557, 2:46 น.
109 0

“….ตระกูลเทพอารักษ์นี่เป็นครอบครัวฝ่ายแม่ดิฉัน และนางสังเวียนไม่ได้มีบ้าน ไม่ได้มีที่ดิน150ไร่อะไรเลย เดิมนางสังเวียนเป็นลูกจ้างในครอบครัว และได้เช่าที่150 ไม่ได้เอาไปทำเอง แต่เอาไปให้คนอื่นเช่าต่อ(โดยที่ตัวนางสังเวียนเองก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่าที่ให้ทางครอบครัวดิฉัน)

จึงอยากขอความกรุณาผู้เสพย์ข่าวได้ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวดิฉันด้วย อย่าฟังความข้างเดียว บางทีเจ้าหนี้ก็เดือดร้อนเพราะความไม่รับผิดชอบ งอแงเอาแต่ใจเอาแต่ได้ของลูกหนี้ เอะอะอะไรใช้คำว่าเจ้าหนี้โกง จุดไฟเผาตัวเองให้สังคมสงสาร ซึ่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านางสังเวียนจะหายและพูดความจริง เพื่อตัวเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวดิฉันไปมากกว่านี้….”

ที่มา: news.mthai.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0