Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

คึกคัก 'ช่องสะงำ' เขมรฝ่าทะเลหมอก เซ่นไหว้บรรพบุรุษ

17 กันยายน 2560, 7:06 น.
10 0
คึกคัก 'ช่องสะงำ' เขมรฝ่าทะเลหมอก เซ่นไหว้บรรพบุรุษ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้สื่อข่าวรายว่าบรรยากาศในวันนี้ตั้งแต่เช้าตรู่ สภาพอากาศเต็มไปด้วยทะเลหมอกหนาทึบ ประชาชนชาวเขมรแห่ข้ามแดนด้วยการนำยวดยานพาหนะรถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก รถยนต์ส่วนบุคคล เปิดไฟหน้าฝ่าทะเลหมอก พร้อมผู้คนนับ 1,000 คน แห่ข้ามแดน เพื่อเดินทางเข้าสู่ตลาดนัด 2 ชนชาติเมืองใหม่ช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจับจ่ายซื้อหาสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม พืช ผัก ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวเพื่อนำไปประกอบอาหารคาว หวาน ห่อข้ามต้ม ที่ขาดไม่ได้ผลไม้ทุกชนิด ตลอดจนถึงเนื้อสัตว์ อาทิ เนื้อสุกร เนื้อโค ปลา อาหารทะเล ทำให้ที่ตลาดการค้าเมืองใหม่ช่องสะงำคึกคัก มีชีวิตชีวาทันที เต็มไปด้วยผู้คนชาวเขมร เดินขวักไขว่ จับจ่ายซื้อหาสินค้าไทย เพื่อนำไปประกอบการกักตุน ทำอาหาร คาวหวาน เครื่องเซ่นไหว้ “ประจุมเบ็ญ” หากเขมรโบราณประเทศไทยเรียกว่า “วันแซนโฎนตา”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0