Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

คุก 3 ปี! ทางหลวงชี้ตากข้าวบนถนนผิด กม. หลังเศร้าจยย. นร.บุรีรัมย์ชนกองข้าวตาย 1 สาหัส 1

24 พฤศจิกายน 2561, 14:11 น.
102 0
คุก 3 ปี! ทางหลวงชี้ตากข้าวบนถนนผิด กม. หลังเศร้าจยย. นร.บุรีรัมย์ชนกองข้าวตาย 1 สาหัส 1

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2561 21:11 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

- แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ชี้ตากข้าวเปลือกบนถนนผิด พ.ร.บ.ทางหลวง มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่น หลังเกิดเหตุเศร้านักเรียนขับ จยย.ชนกองข้าตากบนถนนล้มตาย 1 บาด สาหัส 1 ขณะชาวนาวอนเห็นใจไม่อยากฝ่าฝืนแต่ไร้ที่ตาก .

ด้าน นายวิทย์ วรวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ได้ออกมาแจ้งเตือนเกษตรกรว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ทางหลวง มาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0