Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

คืนแรก"ชูวิทย์"นอนเรือนจำพิเศษกรุงเทพแดน 1 แดนแรกรับ เหมือนผู้ต้องขังใหม่ปกติ

22 มิถุนายน 2561, 6:11 น.
33 0
คืนแรก"ชูวิทย์"นอนเรือนจำพิเศษกรุงเทพแดน 1 แดนแรกรับ เหมือนผู้ต้องขังใหม่ปกติ

เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2561 13:11 โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

สืบเนื่องจาก ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิจารณาคดีครั้งแรกคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องว่า นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครักประเทศไทย จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน และจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตาม พ.ร.บประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34, 119 เมื่อวานนี้ (21 มิ.ย.)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0