Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

งานใหญ่ "สีกากี" ปี 2562 "บิ๊กแป๊ะ" นำทัพรับศึกเลือกตั้ง

1 มกราคม 2562, 2:20 น.
100 0
งานใหญ่ "สีกากี" ปี 2562 "บิ๊กแป๊ะ" นำทัพรับศึกเลือกตั้ง

"วันหย่อนบัตรเลือกตั้ง" วันสำคัญ “พรรคไหน-กลุ่มก๊วน”  “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรี” .

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล  .

“วางตัว” “เด็กนักการเมือง” พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย นายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ข่าว .

"กำชับให้ตำรวจทั่วประเทศวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองใดๆ ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจกรรมทางการเมือง, ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน, ไม่แต่งกายเครื่องแบบราชการไปประชุมร่วมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในที่สาธารณะใดๆ อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง, ไม่ประดับเครื่องหมายพรรคการเมืองในเวลาสวมเครื่องแบบราชการ หรือในเวลาราชการ หรือในสถานที่ราชการ, ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ .

ไม่บังคับให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือประชาชนเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด และไม่กระทำการในลักษณะให้คุณให้โทษ เพราะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือประชาชนนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ทำการขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง, ไม่โฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ที่เป็นการเปิดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ปรากฏแก่ประชาชน หรือเขียนจดหมาย หรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือ หรือใบปลิว ซึ่งจำหน่ายจ่ายแจกไปยังประชาชน อันเป็นข้อความที่มีลักษณะทางการเมือง .

ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแทรกแซงในทางการเมือง หรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อกระทำกิจการต่างๆ และในช่วงที่มีการเลือกวุฒิสมาชิก และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการกลับกัน ไม่กีดกัน ตำหนิติเตียน ทับถมหรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง” .

ดังนั้น “ตำรวจ” ในฐานะผู้ถือกฎหมายและเป็นผู้ที่ดูแลแต่ละพื้นที่ ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจกาเบอร์ จึงสมควรอย่างยิ่งที่ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ประชาธิปไตยจะได้เดินไปตามครรลอง .

ที่มา: sanook.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0