Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

จากพลาสติกสู่หมึกพิมพ์ 3 มิติ แก้ขยะล้น-ความยากจนเรื้อรัง

18 มิถุนายน 2560, 13:02 น.
11 0
จากพลาสติกสู่หมึกพิมพ์ 3 มิติ แก้ขยะล้น-ความยากจนเรื้อรัง

“จุดมุ่งหมายของเราคือการหาหนทางที่แตกต่างกันหลายอย่างในการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกเหล่านั้น” .

หลังใช้เวลาทดลองแปรรูปขยะพลาสติกเป็นเวลาหลายครั้ง โพรโตพรินท์ของไพก็พบทางออกที่ลงตัวด้วยการนำพลาสติกเหลือทิ้งไปทำเป็นเส้นพลาสติกที่ใช้เป็นหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Filament)

การขายขยะพลาสติกให้โพรโตพรินท์ช่วยสร้างรายได้มากขึ้นให้คนเก็บขยะ โดยโพรโตพรินท์รับซื้อขยะพลาสติก 300 รูปี (ราว 157 บาท) ต่อ 1 กิโลกรัม มากกว่าราคาของคนรับซื้อขยะทั่วไปในอินเดียที่ 19 รูปี (ราว 10 บาท) นอกจากนี้ราคารับซื้อของโพรโตพรินท์ยังสูงกว่าราคารับซื้อขยะพลาสติกในสหรัฐด้วยเช่นกัน โดยพลาสติก นิวส์ รีเสิร์ช หน่วยงานวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก เปิดเผยว่า ราคารับซื้อขยะพลาสติกในสหรัฐอยู่ที่ 1.3 เหรียญสหรัฐ (ราว 44 บาท) ต่อ 1 กิโลกรัม .

“เส้นพลาสติกแปรรูปจากขยะอาจดูไม่สวยงามเหมือนที่ผลิตจากพลาสติกบริสุทธิ์ แต่ก็เหมาะนำไปใช้ในการผลิตบางประเภท เช่น ใช้ทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบก่อนการผลิตจริง หรือใช้ทำโครงร่างผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงรูปลักษณ์” .

ที่มา: posttoday.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0