Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

จีนกร้าวคนนอกห้ามยุ่งเรื่องในฮ่องกง

29 กันยายน 2557, 9:21 น.
159 0

จีนประณามการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงคือการท้าทายอำนาจแผ่นดินใหญ่ และประกาศกร้าวห้ามคนภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยว ขณะที่บรรยากาศในภาพรวมยังตึงเครียด กลุ่มผู้ประท้วงปักหลักขอต่อสู้จนถึงที่สุด

ถ้อยแถลงของทางการจีนมีขึ้นไม่นาน หลังสถานกงสุลใหญ่สหรัฐประจำเกาะฮ่องกงเผยแพร่แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงวอชิงตัน ว่าสนับสนุนเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางความคิดเห็นและการรวมกลุ่มทางการเมืองอย่างสงบ สันติ และเป็นไปอย่างเสรี ขณะที่รัฐบาลไต้หวันเผยกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยืนยันคัดค้านการบริหารฮ่องกงแบบ "1 ประเทศ 2 ระบบ"

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0