Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

จับหนุ่มมือดี ใช้ชื่อ-รูป 'นายกฯ' เปิดซิม 55 หมายเลขขายชาวต่างชาติ

12 กรกฎาคม 2561, 13:45 น.
21 0
จับหนุ่มมือดี ใช้ชื่อ-รูป 'นายกฯ' เปิดซิม 55 หมายเลขขายชาวต่างชาติ

จากกรณีดังกล่าว บก.ปอท. จึงขอแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หากนำยูสเซอร์เนม (Username) และ พาสเวิร์ด(Password) ของ ดีลเลอร์(Dealer) รายอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากตัวแทนจำหน่ายที่ทำการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือให้กับลูกค้า โดยใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น การกระทำดังกล่าวอาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14(1)ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชาชนที่มีการนำข้อมูลสำคัญของตนเองไปให้กับผู้อื่น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรเครดิต ต้องพึงระวังไว้เสมอว่า อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางทุจริตได้ จึงไม่ควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บุคคลทั่วไป หรือควรตรวจสอบอย่างใกล้ชิดกรณีต้องให้เอกสารดังกล่าวแก่บุคคลอื่นไปทำธุรกรรมต่างๆเพราะอาจถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้อย่างผิดกฎหมาย และจะส่งผลร้ายกลับถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0