Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ชง 5 หมื่นล้าน ครม.สัญจร จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ดัน "ตาคลี" เป็นไบโอฮับ ผุดถนนเชื่อม "นครสวรรค์-ชัยภูมิ" 153 กม

10 มิถุนายน 2561, 10:44 น.
20 0
ชง 5 หมื่นล้าน ครม.สัญจร จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ดัน "ตาคลี" เป็นไบโอฮับ ผุดถนนเชื่อม "นครสวรรค์-ชัยภูมิ" 153 กม

เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2561 17:44: โดย: MGR Online

ชง 5 หมื่นล้าน ครม.สัญจร พัฒนา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 2 "นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี" เฉพาะ 2 พันล้าน ดัน 121 โครงการ ชูเป็นพื้นที่ "ห่วงโซ่ข้าว ท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม" เผยดัน "อ.ตาคลี" 5 หมื่นไร่ เป็น "ไบโอฮับ" พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มูลค่ารวม 1.33 แสนล้าน ขอก้อนแรก 1.1 พันล้าน วางระบบท่อน้ำ 2 เส้นทาง ระยะทาง 30 กม. ชูพัฒนาคมนาคมเชื่อม 2 มรดกโลก "ป่าห้วยขาแข้ง- อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร" ผุดถนนเชื่อม "เหนือ-อีสาน" เส้น "นครสวรรค์-ชัยภูมิ" 153 กม.

"แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จะเน้นส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม , พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง ,ส่งเสริมการปลูกอ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะ zoning ,ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน , ประชาสัมพันธ์การลงทุนจัดตั้งศูนย์ฮาลาลตามสถานีบริการปั้มน้ำมันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอิสลาม ,พัฒนาการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อลดต้นทุนการขนส่งทางบก ลดอุบัติเหตุ ลดมลภาวะ ลดงบประมาณการซ่อมบำรุง รองรับการขนส่งสินค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระเบียบเศรษฐกิจ est-west economiccorridor และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)"

ขณะที่ การปรับปรุงถนนเส้นทางหมายเลข 11 จาก 2 เลนส์เป็น 4 เลนส์ มี 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการขยายเส้นทางหลวงหมายเลข 11 จาก 2 เลนส์เป็น 4 เลนส์ ช่วง กม.116+345 - 14+600 (เชื่อมรอยต่อ จังหวัดพิจิตร-ช่องแค-ตาคลี อินทร์บุรี) ระยะทาง 101.75 กม. 2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองกลับ - เขาทราย ช่วงระหว่าง กม. 116+345-131+100 ระยะทาง 14.750 กม. 3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอนเขาทราย-สากเหล็ก ช่วงระหว่าง กม. 132+211-173+000 ระยะทาง 36.800 กม.

มีรายงานด้วยว่า ในส่วนของโครงการที่เสนอโดยเอกชน ใช้งบประมาณกว่า 5 หมื่นล้านบาท ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ทาง คณะกรรมการ กรอ. 4 จังหวัด จะเสนอ ครม. ยังประกอบไปด้วย โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ, โครงการวางระบบท่อน้ำเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ, ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการแม่น้ำสะแกกรัง อุทัยธานี, ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านวังทับยาบึงสีไฟ จ.พิจิตร, ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำทับเวลา อุทัยธานี,

"โครงการเชื่อมโยงรถไฟไปแม่สอด ผ่านกำแพงเพชรและสุโขทัย เข้าสู่จังหวัดตาก, โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำเจ้าพระยา ของกรมเจ้าท่า ในพื้นที่ พิจิตรและนครสวรรค์ ,โครงการพัฒนาบึงขุมทรัพย์ของ จ.อุทัยธานี แหล่งน้ำทางการเกษตร ,โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อม 2 มรดกโลก ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี กับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เชื่อมไปทางอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติอื่น ๆ".

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0