Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ชะลอ 2 โครงการ "กองทัพไทย"กว่า 600 ล้าน โอนงบให้ "กรมแผนที่ทหาร"เร่งย้ายออกพื้นที่เดิม จ่อสร้างตึก 16 ชั้น ย่านลาดพร้าว

11 มกราคม 2562, 8:57 น.
108 0

เผยแพร่: 11 ม.ค. 2562 15:57 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ทั้งนี้ กรมแผนที่ทหาร มีแผนย้ายออกจากพื้นที่ส่วนบังคับบัญชา บริเวณ ถ.กัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่่ชั้นใน กทม.

"ภารกิจของกรมแผนที่ทหาร จะเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการสำรวจและจัดทำแผนที่ ข้อมูลแผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งปัจจบัน ภาครัฐและเอกชนต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น โดยต้องขยายพื้นที่ รวมทั้งรองรับการจอดรถยนต์ของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาขอให้บริการข้อมูล"

"ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5029 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับที่ 60/2478 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร".

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0