Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ชำแหละกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ2550-2557

6 พฤศจิกายน 2557, 0:00 น.
18 0

ชำแหละกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550-2557 : อรรถยุทธ บุตรศรีภูมิรายงาน

แน่นอนว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามหลังมาย่อมมีทั้งในแง่ดีและไม่ดี ที่สำคัญการปฏิบัติงานของกลุ่มคนชุดหลังนี้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ซึ่งมีที่มาจากการรัฐประหารเช่นกัน และหากนำชื่อชั้นมาเปรียบเทียบตัวบุคคลกันแล้วก็จะเห็นข้อดี-ข้อด้อยในแต่ละชุดแจ่มชัด....!!!

ซีไอเอเมืองไทยอย่าง "ประสงค์ สุ่นศิริ" อาจจะไม่เด่นด้านตัวบทกฎหมาย แต่ความเก๋าเกมการควบคุมประเด็นและบารมีนั้นมีอย่างล้นเหลือ เรียกได้ว่า ประเด็นแทบจะไม่แตกชนิด "เอาอยู่"

และที่เป็นทีเด็ดทีขาดอย่างมาตรา 309 เรื่องการไม่ต้องรับผิดของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ไม่ว่าก่อนหรือหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2550 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2550 ก็ปรากฏว่าไม่มีเสียงโต้แย้งใดๆ ออกมาจากกรรมาธิการยกร่างฯ เลย แม้ภายนอกเสียงวิจารณ์จะดังเพียงใดก็ตาม...????

ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักกฎหมายแล้ว จะเห็นได้ว่า ครั้งนี้มีอยู่เพียง 7 คน คือ "บวรศักดิ์ อุวรรณโณ - จรูญ อินทจาร - ประสพสุข บุญเดช - บรรเจิด สิงคะเนติ - เจษฎ์ โทณะวณิก - ดิสทัต โหตระกิตย์ - กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์"

ขณะที่ปี 2550 นั้น อุดมไปด้วยนักกฎหมายและอดีตตุลาการถึง 18 คน ไม่ว่าจะเป็น "จรัญ ภักดีธนากุล - วิชา มหาคุณ - สมคิด เลิศไพฑูรย์ - อัชพร จารุจินดา - กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ - คมสัน โพธิ์คง - ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย - ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ - เดชอุดม ไกรฤทธิ์ - ไชยยศ เหมะรัชตะ - ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ - นุรักษ์ มาประณีต - ประพันธ์ นัยโกวิท - พวงเพชร สารคุณ - มนตรี เอี่ยมสะอาด - สดศรี สัตยธรรม - พล.อ.อัฏฐพร เจริญพานิช"

นอกจากนี้ ความต่างอีกประการ คือ การนำตัวแทนองค์กรอิสระมาเป็นกรรมาธิการยกร่างฯ โดยให้เหตุผลว่า เพราะองค์กรอิสระเหล่านี้จะต้องเป็นผู้เข้าไปใช้รัฐธรรมนูญ เราจึงเห็น กกต. อย่าง "ประพันธ์ นัยโกวิท - สดศรี สัตยธรรม" หรือ ป.ป.ช.อย่าง "วิชา มหาคุณ" หรือตัวแทนศาลรัฐธรรมนูญ เช่น "ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์"

ขณะที่ปีนี้เราไม่เห็นตัวแทนขององค์กรอิสระเลย แม้เขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ต้องทำงานตามรัฐธรรมนูญ หรือแม้กระทั่งอาจจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียหากรัฐธรรมนูญจะยุบหรือเลิกบางองค์กรทิ้ง...???

กระนั้นใช่ว่าจะมีแต่ข้อด้อย เพราะเราได้เห็นกลุ่มความหลากหลายที่มีมากกว่า ดังที่หลายคนบอกว่า คนพวกนี้จะไม่ใช่พวก "รัฐธรรมนูญนิยม" เราจึงเห็นตัวแทนของเอ็นจีโอ อย่าง "ทิชา ณ นคร - สุภัทรา นาคะผิว - มีชัย วีระไวทยะ - สมสุข บุญญะบัญชา" หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอย่าง "วิชัต ทิตตภักดี"

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากกลุ่มจังหวัด ซึ่งบางคนก็มีชื่อ ขณะที่บางคนก็โนเนม อย่าง "ประชา เตรัตน์ - เชิดชัย วงศ์เสรี - จุมพล สุขมั่น - พล.ท.นคร สุขประเสริฐ"

ที่น่าจับตาคือ กรรมาธิการยกร่างฯ ชุดนี้ยังมีสัดส่วนของนักรัฐศาสตร์ถึง 12 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมาธิการยกร่างฯ เลยทีเดียว ประกอบด้วย "สุจิต บุญบงการ - กฤต ไกรจิตติ - นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ - ปกรณ์ ปรียากร - กระแส ชนะวงศ์ - ปรีชา วัชราภัย - ประชา เตรัตน์ - ถวิลวดี บุรีกุล - วุฒิสาร ตันไชย - วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ - เอนก เหล่าธรรมทัศน์ - จรัส สุวรรณมาลา"

อย่างไรก็ตาม หากดูตัวบุคคลเราจะเห็นว่า จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งได้เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งสองสมัย คือ "วุฒิสาร ตันไชย - นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ - กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ - ชูชัย ศุภวงศ์ - มานิจ สุขสมจิตร"

ที่มา: komchadluek.net

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0