Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ชี้แบ่งเขตเลือกตั้ง '23จังหวัด' ได้ส.ส.ลดลง กทม.เหลือ30ที่นั่ง

19 กันยายน 2561, 6:30 น.
41 0

สำหรับข้อมูลการกำหนดจำนวน ส.ส. และ เขตเลือกตั้ง แต่ละจังหวัด 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ของกกต. แบ่งออกเป็น 6 ภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 9 จังหวัด มี ส.ส. 33 คน ลดลงจากเดิม 3 เขต ประกอบด้วย 1.จังหวัดเชียงราย 7 คน (เท่าเดิม)2.จังหวัดเชียงใหม่ 9 คน (ลดลง 1 เขต) 3.จังหวัดน่าน 3 คน (เท่าเดิม) 4.จังหวัดพะเยา 3 คน(เท่าเดิม) 5.จังหวัดแพร่ 2 คน (ลดลง 1เขต) 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คน (เท่าเดิม) 7.จังหวัดลำปาง 4 คน (เท่าเดิม) 8.จังหวัดลำพูน 2 คน (เท่าเดิม) 9.จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 คน (ลดลง 1เขต)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มี ส.ส. 116 คน ลดลงจากเดิม10 เขต ประกอบด้วย 1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 5คน (ลดลง 1เขต) 2.จังหวัดขอนแก่น 10คน (เท่าเดิม) 3.จังหวัดชัยภูมิ 6คน (ลดลง 1เขต) 4.จังหวัดนครพนม 4คน (เท่าเดิม) 5.จังหวัดนครราชสีมา 14คน (ลดลง 1เขต) 6.จังหวัดบึงกาฬ 2คน (เท่าเดิม) 7.จังหวัดบุรีรัมย์ 8คน (ลดลง 1เขต) 8.จังหวัดมหาสารคาม 5คน (เท่าเดิม) 9.จังหวัดมุกดาหาร 2คน (เท่าเดิม) 10.จังหวัดยโสธร 3คน (เท่าเดิม) 11.จังหวัดร้อยเอ็ด 7คน (ลดลง 1เขต) 12.จังหวัดเลย 3คน (ลดลง 1เขต) 13.จังหวัดสกลนคร 6คน (ลดลง 1เขต) 14.จังหวัดสุรินทร์ 7คน (ลดลง 1เขต) 15.จังหวัดศรีสะเกษ 8คน (เท่าเดิม) 16.จังหวัดหนองคาย 3คน (เท่าเดิม) 17.จังหวัดหนองบัวลำภู 3คน (เท่าเดิม) 18.จังหวัดอุดรธานี 8คน (ลดลง 1เขต) 19.จังหวัดอุบลราชธานี 10คน (ลดลง 1เขต) 20.จังหวัดอำนาจเจริญ 2คน (เท่าเดิม)

ภาคกลาง 21 จังหวัด มี ส.ส. 76 คน ลดลงจากเดิม 6 เขต (ไม่นับกรุงเทพมหานคร ไม่ถือเป็นจังหวัด) ประกอบด้วย 1.จังหวัดกำแพงเพชร 4คน (เท่าเดิม) 2.จังหวัดชัยนาท 2คน (เท่าเดิม) 3.จังหวัดนครนายก 1คน (เท่าเดิม) 4.จังหวัดนครปฐม 5คน (เท่าเดิม) 5.จังหวัดนครสวรรค์ 6คน (เท่าเดิม) 6.จังหวัดนนทบุรี 6คน (ลดลง 1เขต) 7.จังหวัดปทุมธานี 6คน (เท่าเดิม) 8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4คน(ลดลง 1เขต) 9.จังหวัดพิจิตร 3คน (เท่าเดิม) 10.จังหวัดพิษณุโลก 5คน (เท่าเดิม) 11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 5คน (ลดลง 1เขต) 12.จังหวัดลพบุรี 4คน (เท่าเดิม) 13.จังหวัดสมุทรปราการ 7คน (เท่าเดิม) 14.จังหวัดสมุทรสงคราม 1คน (เท่าเดิม) 15.จังหวัดสมุทรสาคร 3คน (เท่าเดิม) 16.จังหวัดสิงห์บุรี 1คน (เท่าเดิม) 17.จังหวัดสุโขทัย 3คน (เท่าเดิม) 18.จังหวัดสุพรรณบุรี 4คน (ลดลง 1เขต) 19.จังหวัดสระบุรี 3คน (ลดลง 1เขต) 20.จังหวัดอ่างทอง 1คน (ลดลง 1เขต) 21.จังหวัดอุทัยธานี 2คน (เท่าเดิม)

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด มี ส.ส. 26 คน 1.จังหวัดจันทบุรี 3คน (เท่าเดิม) 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 4คน (เท่าเดิม) 3.จังหวัดชลบุรี 8คน (เท่าเดิม) 4.จังหวัดตราด 1คน (เท่าเดิม) 5.จังหวัดปราจีนบุรี 3 คน (เท่าเดิม) 6.จังหวัดระยอง 4คน (เท่าเดิม)7.จังหวัดสระแก้ว 3คน (เท่าเดิม)

ภาคตะวันตก 5 จังหวัด มี ส.ส. 19 คน 1.จังหวัดกาญจนบุรี 5คน (เท่าเดิม) 2.จังหวัดตาก 3คน(เท่าเดิม) 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3คน(เท่าเดิม) 4.จังหวัดเพชรบุรี 3คน (เท่าเดิม) 5.จังหวัดราชบุรี 5คน(เท่าเดิม)

ภาคใต้ 14 จังหวัด มี ส.ส. 50 คน ลดลงจากเดิม 3 เขต ประกอบด้วย 1.จังหวัดกระบี่ 2 คน (ลดลง 1เขต) 2.จังหวัดชุมพร 3คน (เท่าเดิม) 3.จังหวัดตรัง 3คน (ลดลง 1เขต) 4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 8คน (ลดลง 1เขต) 5.จังหวัดนราธิวาส 4คน (เท่าเดิม) 6.จังหวัดปัตตานี 4คน (เท่าเดิม) 7.จังหวัดพังงา 1คน (เท่าเดิม) 8.จังหวัดพัทลุง 3คน (เท่าเดิม) 9.จังหวัดภูเก็ต 2คน (เท่าเดิม) 10.จังหวัดระนอง 1คน (เท่าเดิม) 11.จังหวัดสตูล 2คน (เท่าเดิม) 12.จังหวัดสงขลา 8คน (เท่าเดิม) 13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6คน (เท่าเดิม) 14.จังหวัดยะลา 3 คน (เท่าเดิม)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0