Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ชี้ '7สนช.' ยังไม่สิ้นสภาพ เผยขาดประชุมได้ไม่จำกัด

14 กุมภาพันธ์ 2560, 9:17 น.
24 0
ชี้ '7สนช.' ยังไม่สิ้นสภาพ เผยขาดประชุมได้ไม่จำกัด

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงถึงโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ เปิดเผยผลการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการขาดประชุม สนช. ของสมาชิก สนช. จำนวน 7 คน จนอาจขาดสมาชิกภาพ ว่า ยืนยันว่าสมาชิกสนช.ทั้ง 7 คนไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งข้อบังคับการประชุม สนช. พ.ศ.2557 กำหนดให้สมาชิก สนช. ต้องลงมติอย่างน้อย 1 ใน 3 ของทุกรอบ 90 วัน ซึ่งทันทีที่มีข่าวออกมา ส่วนตัวได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการลาประชุมถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสนช.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0