Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“ซีพี” ชน “บีทีเอส” ชิงดำไฮสปีด 3 สนามบิน 2.2 แสนล้าน

12 พฤศจิกายน 2561, 10:56 น.
44 0
“ซีพี” ชน “บีทีเอส” ชิงดำไฮสปีด 3 สนามบิน 2.2 แสนล้าน

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2561 17:56 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้เปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง 220 กม. มูลค่า 224,544.36 ล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีบริษัทที่ให้ความสนใจเข้าซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจำนวน 31 ราย หลังจากนั้นได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจไปเมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 และกำหนดรับซองข้อเสนอราคาในวันที่ 12 พ.ย. 2561 ซึ่งมีกลุ่มบริษัทเข้ายื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย), บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย), บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย)

2. กิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (ประเทศไทย), บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), China Railway Construction Corporation Limited (สาธารณรัฐประชาชนจีน), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“ถือว่ามีการแข่งขันเพราะมีผู้เสนอ 2 กลุ่ม เป็น 2 กลุ่มที่ใหญ่ ส่วนกรณีที่จะมีการหาพันธมิตรเพิ่มหลังได้รับคัดเลือกแล้วสามารถทำได้โดยจะต้องเสนอให้ ร.ฟ.ท.อนุมัติ และจะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบต่อสัดส่วนโครงสร้างของผู้ถือหุ้นหลักเดิม โดยการเข้ามาเพิ่มอาจเป็นการเข้ามารับช่วงงานซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าถือหุ้นก็ได้”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0