Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ซัมซุง สานต่อโครงการ “Samsung Love & Care” ร่วมฟื้นฟูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี

19 ตุลาคม 2561, 2:19 น.
111 0
ซัมซุง สานต่อโครงการ “Samsung Love & Care” ร่วมฟื้นฟูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี

เผยแพร่: 19 ต.ค. 2561 09:19 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญหน้ากับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ไม่ว่าจะภัยแล้ง น้ำท่วม หรือ สภาพอากาศที่รุนแรง อันสืบเนื่องมาจากวิกฤตภาวะโลกร้อน ซึ่งความแปรปรวนเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการกระทำของมนุษย์ ทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิต การอุปโภคบริโภค การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อนำพลังงานมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ต่างเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น .

นายทศพล วิเชียรสาร หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กล่าวว่า “ดีใจและยินดีเป็นอย่างมาก ที่วันนี้มีกลุ่มคนที่หวงแหนสัตว์ป่า ป่าไม้ และธรรมชาติเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่นี่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า กิจกรรมอาสาครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น และเป็นการปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมในการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูผืนป่าของเรา ในปัจจุบันผืนป่ามีสัดส่วนเพียง 11% ของพื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมด (ทั้งพื้นที่ทางบกและทะเล) ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรตระหนักถึงปัญหานี้อย่างจริงจังและร่วมมือกันปกป้องรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า ขอขอบคุณอาสาสมัครจากซัมซุง ที่ได้มาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม”

นายปุณณรักษ์ พิงคานนท์ อาสาสมัครซัมซุง เผยว่า “ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครซัมซุง ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำอะไรตอบแทนสังคมและธรรมชาติบ้าง ผมภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ นอกจากจะได้ตอบแทนสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูป่าไม้แล้ว เรายังได้ทำทุกกิจกรรมร่วมกัน ทั้งสร้างฝายชะลอน้ำ ยิงเมล็ดพันธุ์พืช และปลูกป่า แสดงถึงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งผลให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”

นางสาววีรดา พิศอ่อน อีกหนึ่งอาสาสมัครซัมซุง กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้ ในนามของทีมอาสาสมัครซัมซุง เราขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ที่เสียสละปกป้องสัตว์ป่าและผืนป่าแห่งนี้ ถือเป็นงานที่ยากและท้าทายเป็นอย่างมาก แต่ทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเรารู้สึกขอบคุณมากๆ ถ้ามีโอกาสก็ตั้งใจว่าจะขอร่วมกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีกแน่นอน”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0