Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ซ้อมใหญ่บัณฑิต มมส 7,939 คน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมใหม่

3 ธันวาคม 2561, 4:38 น.
137 0

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการรายงานตัว เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัว ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบบ่าย รายงานตัวเวลา 08.30 น. หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ได้มีการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0