Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา”สตรีผู้ทำความดีเป็นวิถี สู่รางวัลโล่เกียรติคุณ “Be All to All ”

28 ตุลาคม 2561, 12:33 น.
57 0
“ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา”สตรีผู้ทำความดีเป็นวิถี สู่รางวัลโล่เกียรติคุณ “Be All to All ”

เผยแพร่: 28 ต.ค. 2561 19:33 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“ตั้งแต่คอนแวนต์ตั้งมา 120 ปีในประเทศไทย ไม่เคยมีการให้รางวัลในลักษณะนี้ และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกจึงทำให้เกิดความภูมิใจมาก เพราะไม่เคยคิดว่าเราจะได้รับการพิจารณา เนื่องจากเราเองก็เป็นนักเรียนโรงเรียนเซนปอลคอนแวนต์ และต่อมาก็เป็นศิษย์เก่า เมื่อมีลูกก็พามาเข้าเรียน จากนั้นก็เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูนานกว่า 10 ปี เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นเด็กทุกคนเป็นลูก แต่รางวัลที่ได้ในครั้งนี้มีมิติมากกกว่านั้นคือคุณต้องไม่ทำดีแค่เพียงในองค์กร แต่ต้องทำดีกับสังคมและประเทศชาติ ที่สำคัญคือทำดีในทุกวันและเวลา รวมทั้งให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนเรา”

" สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ที่กำลังคิดจะทำความดีเพื่อผู้อื่นคือ ทุกคนย่อมมีช่วงวัยของตัวเอง คือช่วงอายุระหว่าง 1-20 ปีอาจอยู่ในช่วงของวัยเรียน, 20-30 ปี คือช่วงของการแสวงหาตัวเอง, 40 -60 ปี เป็นช่วงของการแสวงหาความสุขและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ได้รู้ว่า.."

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0