Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ‘ปิดเพื่อเปิด’ สู่ตำนานบทใหม่

4 มกราคม 2562, 6:47 น.
104 0
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ‘ปิดเพื่อเปิด’ สู่ตำนานบทใหม่

เวลาเคลื่อนเร็ว นับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมง “โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ” ถึงคราวต้องปิดให้บริการ เพราะทันทีที่เข็มนาฬิกาแตะเวลา 14.00 น.ของวันพรุ่งนี้ (5 ม.ค.) คือเวลาที่ประตูทุกบานของตำนานโรงแรมไทยอายุเกือบ 5 ทศวรรษแห่งนี้จำต้องปิดสนิท .

“ มิกซ์ยูส ” บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น “ แลนด์มาร์ก ” .

บางคนถึงกับบอกเลยว่าคุณทำแบบนี้ได้อย่างไร โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯไม่ใช่ของบริษัทดุสิตธานีฯ แต่เป็นของประเทศไทย ” .

“ ทำให้กลุ่มดุสิตธานีต้องทำในสิ่งที่ต้องทำ นั่นคือการเลือกว่าจะอยู่ตรงไหน ระหว่างความทรงจำกับความสำเร็จ .

“ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯจะยังไม่ไปไหน เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านการตลาดและผู้แข่งขัน โดยใน 4 ปีข้างหน้าจะได้พบกับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯโฉมใหม่ ที่ยังคงใช้ปรัชญาในการบริหาร ออกแบบ และการดูแลเรื่องการบริการเหมือนเดิม ” .

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0