Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ตามดู แถลงผลงานรายกระทรวงฯ วันแรก “มท. กต. อุตฯ วิทย์ฯ ทท.”หรือ แค่ “งานประจำ ขรก.”

21 เมษายน 2558, 10:14 น.
36 0

แถลงผลงานรายกระทรวงฯ วันแรก มท.โชว์ผลงานเด็ด แจงที่ดินให้ประชาชน 3,830 แปลง กระทรวงอุตสาหกรรม แจง“คาดมูลค่าการลงทุนสูงถึง 1 ล้านล้านบาท” กระทรวงการต่างประเทศ เผยผลงาน อีเว้นท์ เพียบ!”กระทรวงวัฒนธรรม ชี้“ผลงาน 6 เดือน ไม่ตรงเป้า” กระทรวงวิทยาศาสตร์ โชว์“ผลงาน 6 เดือน แค่งานประจำข้าราชการ” ด้าน กระทรวงพาณิชย์ ระบุ“ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลกคืนมาได้อีกครั้ง”

9. การปฏิรูปสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 76 จังหวัด เป็นกลไกสำคัญปลูกฝังสำนึกรัก สามัคคี และแก้ปัญหาขัดแย้งในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความปรองดองในรูปแบบต่างๆ กว่า 90,000 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกว่า 11 ล้านคน.

7. การดำเนินงานตามนโยบายมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยสร้างความมั่นคงทางภูมิปัญญา มั่นคั่งทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนฐานวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมตลาดนัดศิลปะและถนนสายวัฒนธรรมในจังหวัดต่างๆ และการคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาแต่ละจังหวัด (C-POT)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินโครงการ “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน” สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา จัดทำโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า”

“ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลกคืนมาได้อีกครั้ง” กระทรวงพาณิชย์ (ในเวปไซด์ของสำนักนายกรัฐมนตรี (thaigov.go.th) มีการเผยแพร่ผลงาน 6 เดือน แม้จะมีคิวแถลงในวันที่ 22 เม.ย.นี้)

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0