Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ตำรวจตระเวนชายแดน มอบความสุขให้เด็กๆ แสดงการโดดร่ม ชมอาวุธยุทโธปกรณ์

12 มกราคม 2562, 12:30 น.
114 0
ตำรวจตระเวนชายแดน มอบความสุขให้เด็กๆ แสดงการโดดร่ม ชมอาวุธยุทโธปกรณ์

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสร้างความสุขให้กับน้องๆ หนู. ๆ จากทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมสาธิตการดำรงชีพในป่าร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีกองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ ฯ เป็นผู้แทนจัด ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ส่วนที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์. พล.ต.อ.เผ่า. ศรียานนท์ มี พล.ต.ต.อำนวย. พวกสนิท. เป็นประธานในพิธี มีผู้บังคับบัญชาร่วมในพิธีประกอบด้วย พล.ต.ต.รณกร. ศุภสมุทร ,พล.ต.ต.สุนทร. เฉลิมเกียรติ ,พล.ต.ต.สมเกียรติ. เนื้อทอง และคณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน นำโดย คุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน ,คุณ ธนัญญา ศุภสมุทร. กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน. มีการแจกรางวัลมากมาย. การเล่นเกมส์. และอาหารอร่อยๆ ในงาน เด็ก มีรอยยิ้มและหอบของรางวัลกลับบ้านด้วยความสุข.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0