Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ตั้งเป้าดันการค้าทะลุ 2.5 แสนล้านดอลลาร์ 6 ปท.ลุ่มน้ำโขงหนุนไทยปั้น“เชียงของ”ผุดเขตเศรษฐกิจร่วม

3 พฤศจิกายน 2561, 23:42 น.
36 0

เผยแพร่: 4 พ.ย. 2561 06:42 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“เชียงของ จะเป็นพื้นที่นำร่อง เป็นจุดแรกและจุดเดียวของประเทศไทย ที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจร่วมกับประเทศอื่น ส่วนรูปแบบก็คงต้องหารือกัน ซึ่งก็คงเน้นเรื่องสิทธิประโยชน์การลงทุน เช่น การลดอัตราภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่มที่อาจยกเว้น การส่งสินค้าที่สะดวกขึ้น เป็นต้น”

“ที่จริงโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมของไทยกับเพื่อนบ้าน ก็ยังตามหลังการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง และเป็นไปได้ที่จะทำ แต่สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษาหารือกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน เพราะคู่ค้าใหญ่ในพื้นที่ยังคงเป็นไทย-จีนตอนใต้ ขณะที่ สปป.ลาว ก็ต้องให้เขารู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์ด้วย”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0