Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“ตู่” ลูกอีสาน หยอดหวานชัยภูมิบ้านเกิดแม่ คนมาฟังเยอะสุด-ขอเลือกตั้งสงบ

3 ธันวาคม 2561, 6:51 น.
43 0
“ตู่” ลูกอีสาน หยอดหวานชัยภูมิบ้านเกิดแม่ คนมาฟังเยอะสุด-ขอเลือกตั้งสงบ

เผยแพร่: 3 ธ.ค. 2561 13:51 ปรับปรุง: 3 ธ.ค. 2561 14:33 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“บิ๊กตู่” เปิดอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ปลื้มเห็นรอยยิ้มคนชัยภูมิบ้านเกิดแม่ บอกตั้งแต่เป็นนายกฯ ครั้งนี้มีคนฟังเยอะสุด ขอ ปชช.2 เรื่อง เลือกตั้งสงบ-เป็น ปธ.อาเซียนให้สำเร็จ ลั่นไม่ว่าใครจะว่าอะไรไทยเป็นเจ้าภาพไม่เปลี่ยน เผยประเทศกำลังมีพระราชพิธีสำคัญ .

การทำงานถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยจะไปไม่ได้ทั้งหมด ระบบประชาธิปไตยคือเห็นด้วยมากกว่า คนที่ไม่เห็นด้วยน้อยกว่าก็ต้องยอมเสียงส่วนใหญ่ นั่นคือหลักการที่ถูกต้อง แต่บางคนบางพื้นที่ไม่ยอมกัน แต่วันนี้เป็นการทำงานในลักษณะของบ้าน วัด โรงเรียน เราเป็นประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางมาหลายสิบปี เราต้องพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง หลังจากที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางมาเป็น 10 ปีแล้ว เราจะต้องพัฒนาให้สูงขึ้นโดยการพัฒนารายได้รายหัวและรายได้ของประเทศ พร้อมกันนี้ต้องดูความจําเป็นพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พอๆ กับการลดระดับความยากจน ทั้งนี้ การแบ่งคนไม่ใช่เป็นการแบ่งชนชั้นวรรณะ แต่เป็นการแบ่งรายได้ แต่ละพื้นที่มีความเจริญที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ”

“วันนี้ฝากความรักความคิดถึงจากคนกรุงเทพฯ และคนทุกจังหวัดมาด้วย เราไม่ได้มีแค่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวหรืออำเภอหนองบัวแดงอำเภอเดียว เรามี 70,000 กว่าหมู่บ้าน กรุงเทพฯ ที่ต้องพัฒนาเพราะเป็นกลางธุรกิจ แต่วันหน้าต้องขยายเมืองออกมา สร้างการค้าอุตสาหกรรมในเมืองต่างให้คนต่างจังหวัดไม่ต้องเข้ากรุงเทพฯ ด้วยแนวทางบริหารแบบกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค ขณที่ส่วนท้องถิ่นก็ทีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง รวมถึงงบประมาณยุทธศาสตร์และการปฏิรูป ทุกอย่างจะถูกสานต่อไปยังรัฐบาลต่อไป ฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลรัฐบาลใหม่ให้ดี ใครจะมาเป็นผมไม่รู้”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0