Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ทช.เผยถนน 15 สายทางน้ำท่วมสูง รถสัญจรผ่านไม่ได้

5 กันยายน 2561, 7:39 น.
74 0
ทช.เผยถนน 15 สายทางน้ำท่วมสูง รถสัญจรผ่านไม่ได้

เผยแพร่: 5 ก.ย. 2561 14:39 ปรับปรุง: 5 ก.ย. 2561 14:51 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3065 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านหนองสาหร่าย อำเภอบ้านแพง,ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 64-168 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4058 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2346-บ้านดอนมะจ่าง อำเภอนาหว้า, ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 50 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4017 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2390-บ้านหนองเทา อำเภอศรีสงคราม, ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 39-83 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4061 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2417-บ้านข่า อำเภอนาทม, ศรีสงคราม, อากาศอำนวย ระดับน้ำท่วม 80-135 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4059 แยกทางหลวงชนบทสาย 2032-บ้านไทยสบาย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 53-124 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 2417-บ้านข่า อำเภอนาทม, ศรีสงคราม, อากาศอำนวย จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 75 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2031-บ้านพุ่มแก อำเภอเรณูนคร, นาแก จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 2 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บ้านรามราช อำเภอเมือง, ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 10 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3042 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านคำสะอาด อำเภอท่าอุเทน, ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 19-147 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบท นค.029 ถนนเชิงลาดสะพาน อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำท่วม 56 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นค.3019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านตูม (ตอนหนองคาย) อำเภอรัตนวาปี, เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำท่วม 52-112 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นค.3043 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านหนองบัวเงิน อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำท่วม 25 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย สน.3023 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222-บ้านดอนปอ อำเภอคำตากล้า, อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระดับน้ำท่วม 30 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย สน.4047 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096-บ้านดอนหญ้านาง อำเภอบ้านม่วง, พรเจริญ, เมือง, เต่างอย จังหวัดสกลนคร ระดับน้ำท่วม 25 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย สน.4063 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094-บ้านนาน้อย อำเภออากาศอำนวย, นาหว้า จังหวัดสกลนคร ระดับน้ำท่วม 80-85 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย บก.3016 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านใหม่ชัยพร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ำท่วม 15-50 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย บก.3009 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านโนนจำปาทอง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ำท่วม 10 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย บก.3008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-เทศบาลตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ำท่วม 30 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นย.2003 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33-บ้านชะอม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระดับน้ำท่วม 20 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย นย.3012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305-บ้านโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระดับน้ำท่วม 15 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)

- ทางหลวงชนบทสาย พง.1005 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0