Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ทต.ตะกาง สืบสานศิลป-วัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่ประโยชน์ “ไผ่กอหลวง”

5 ธันวาคม 2561, 3:54 น.
130 0
ทต.ตะกาง สืบสานศิลป-วัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่ประโยชน์ “ไผ่กอหลวง”

เผยแพร่: 5 ธ.ค. 2561 10:54 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ตราด เทศบาลตำบลตะกาง จ.ตราด จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ต.ตะกาง พร้อมสืบสานวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งมีอาชีพทำนาและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งยังเผยแพร่การใช้ประโยชน์จาก “ไผ่กอหลวง” ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 .

นอกจากนั้นในพื้นที่ยังมีไผ่กอหลวง ที่ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ไผ่กอหลวง ซึ่งจากข้อมูลของสำนักศิลปากรที่ 5 กรมศิลปากร ระบุว่า ไผ่กอหลวงกอนี้ เป็นไม้ไผ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือรัชกาลที่ 6 เพื่อใช้ทำผืนระนาด และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีผู้ทำผืนระนาดจากไม้ไผ่กอนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงโปรดให้อนุรักษ์ไม้ไผ่กอนี้ไว้ให้ดี จึงได้เรียกชื่อต่อกันมาว่า “ไผ่กอหลวง”

ดังนั้นเพื่อเผยแพร่วิถีชาวนาตำบลตะกาง และประวัติความเป็นมาของไผ่กอหลวง ทางเทศบาลตำบลตะกางจึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการสาธิตเรื่องวิถีชุมชนให้เยาวชน ประชาชนได้รับรู้ เช่น การสาธิตการนำข้าวมาแปรรูป เป็นข้าวเม่า การผ่าและการตำลูกตะบก การสาธิตทำอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น .

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0