Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ททท.ปลื้ม “ขอนแก่นโมเดล” นักท่องเที่ยวทะลุเป้าเกิน 5 ล้านคน

8 มกราคม 2562, 8:12 น.
325 0
ททท.ปลื้ม “ขอนแก่นโมเดล” นักท่องเที่ยวทะลุเป้าเกิน 5 ล้านคน

เผยแพร่: 8 ม.ค. 2562 15:12 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ททท. ประกาศความสำเร็จยอดนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้าเกิน 5 ล้าน รับปีใหม่ พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khon Kaen Love Local เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนด้านท่องเที่ยวของขอนแก่นไปพร้อม ๆ กัน .

ปัจจุบันขอนแก่นได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ก้าวขึ้นสู่เมืองหลักทางการท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลาง ด้านการประชุมสัมมานา ของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นที่ประจักษ์จากรายงานสถิติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีพ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 5,060,143 คน/ครั้ง (ห้าล้านหกหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบสามคนครั้ง) เติบโตขึ้นจากปี 2559 กว่า 11% จึงนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม ของจังหวัดขอนแก่น ความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจครั้งนี้ เปรียบเสมือนของขวัญ ที่นำความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความสุขสู่ชุมชนสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขมาสู่จังหวัดขอนแก่น”

....................................................................................................

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0