Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ทล.มั่นใจปีใหม่เดินทางปลอดภัย

27 ธันวาคม 2557, 10:42 น.
3 0

ทล.เปิดโครงการเดินทางอุ่นใจไปกับทางหลวง หวังสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้ประชาชนช่วงปีใหม่

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.)แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทล.ได้เปิดโครงการ“เดินทางอุ่นใจไปกับทางหลวง”เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนโดยทางทล. ซึ่งในการดำเนินการนั้นทล.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางให้พร้อมใช้งานทุกเส้นทางเพื่อติดตั้งป้ายบอกทาง ให้ทราบเป็นการป้องกันการหลงทางซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการเดินทาง รวมทั้งได้มีการติดไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยงและปรับสัญญาณไฟจราจรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในทางร่วมทางแยกเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ทล.ยังมีการรายงานสภาพจราจรในทุกเส้นทางทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ตลอด24ชม.ประชาชนสามารถดูข้อมูลสภาพการจราจรได้ที่www.doh.go.th ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบสภาพรถติดก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ เดินทางกลับภูมิลำเนาควรจะมีการตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่าง ระบบเบรก และระบบไฟส่องสว่างเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข1568ตลอด24ชม.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0