Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

‘ทวี ปิยะพัฒนา’ ประธาน PFP ผู้นำด้านธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป

11 พฤษภาคม 2558, 11:18 น.
6 0

‘ทวี ปิยะพัฒนา’ ประธาน PFP ผู้นำด้านธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป

“นโยบายหลักของบริษัทที่รักษาไว้ตลอด 30 ปี ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือการรักษาคุณภาพ และรสชาติ ของผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานที่ดีมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้การสนับสนุน การช่วยเหลือชุมชน และให้ความสำคัญในการตอบแทนสังคม และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด”

“ในอนาคตเราวางแผนที่จะขยายธุรกิจ โดยตั้งฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเชีย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น เพื่อบุกตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนเวียดนาม เป็นประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกำลังการซื้อของผู้บริโภคก็เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนพัฒนาธุรกิจของเรา”

ที่มา: news.mthai.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0