Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ทหารใหม่กองทัพเรือ ผลัด 1 กว่า 3,000 นาย ตบเท้าเข้าประจำการหน่วยรบ

5 กรกฎาคม 2560, 5:02 น.
16 0

นาวาเอกธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล กล่าวว่า จุดเริ่มต้นจากเป็นพลเรือน ก้าวมาเป็นทหารแห่งราชนาวีไทย ที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล ระเบียบวินัย ความรู้ และความสามารถ ในแบบฉบับชาวเรือ ถือว่าพวกท่านได้มีความมุมานะสร้างรากฐานตนเอง สู่การเป็นสุภาพบุรุษทหารเรืออย่างแท้จริง กองทัพเรือ ต้องขอเชิดชูเกียรติของพวกท่านที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ เลือดเนื้อ และชีวิต เข้ามารับใช้ชาติบ้านเมือง จากนี้ไปอีก 2 ปีข้างหน้า ไม่ว่าภารกิจจะหนักหนาเพียงใด ต้องทนต่อความยากลำบากมากแค่ไหน ขอให้ทหารทุกนายจงระลึกไว้เสมอว่าพวกเราคือ “ทหารของแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลัก ไม่ทอดทิ้งประชาชน”

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0