Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ทอท.ชี้สุวรรณภูมิแน่นทำเรตติ้งตก ปรับแผนผุดเทอร์2ฟื้นคุณภาพ ขึ้นฮับการบิน

4 ตุลาคม 2561, 11:51 น.
51 0
ทอท.ชี้สุวรรณภูมิแน่นทำเรตติ้งตก  ปรับแผนผุดเทอร์2ฟื้นคุณภาพ ขึ้นฮับการบิน

ซึ่งครั้งแรกปี 2536 ศึกษาโดยGECภายใต้นโยบายสนามบินคู่ (Dual Airport) มีอาคารผู้โดยสาร 2 หลัง ,4 รันเวย์รองรับ 100 ล้านคน/ปี ครั้งที่2 ปี 2546 นโยบายปรับเป็นสนามบินเดี่ยว(Single Airport) มี 2 อาคาร ,4รันเวย รองรับ 120 ล้านคน/ปี. คร้งที่3 ปี 2552 กลับไปเป็นนโยบาย Dual Airport มี 2 อาคาร ,4รันเวย รองรับ 135 ล้านคน/ปี.

โดยขณะนี้ ทอท.ได้เสนอแผนลงทุนรันเวย์ที่3 มูลค่างาน 2.2 หมื่นล้านบาท,อาคารผู้โดยสารหลังที่2 มูลค่า 4.2 หมื่นล้านบาท และส่วนต่อขยายด้านตะวันตก (West Wing) ของอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 มูลค่า 6,942.395 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยเบื้องต้น สศช.เห็นด้วยแต่ต้องการให้ทอท.ชี้แจงเพิ่มเติม ในภาพรวมการพัฒนาทั้งหมด ว่าจะทำอะไรบ้าง ได้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งทอท.จะชี้แจง ถึงเหตุผลที่วันนี้ยังไม่ได้อันดับ1 เพราะติดอะไรบ้าง ซึ่งไม่ใช่แค่แผน แต่เป็นคุณภาพ และเป้าหมายของเฟส3 ที่มีอาคารหลังที่2 จะทำให้มีขีดความสามารถบริการเหนือความความต้องการ และเป็นสนามบินที่สมบูรณ์แบบ สร้างความพอใจ กับผู้โดยสาร.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0