Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ทางหลวงภาคใต้น้ำท่วม 8 แห่ง แต่ยังสัญจรผ่านได้ทุกเส้นทาง

17 ธันวาคม 2561, 5:52 น.
89 0
ทางหลวงภาคใต้น้ำท่วม 8 แห่ง แต่ยังสัญจรผ่านได้ทุกเส้นทาง

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2561 12:52 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

โดย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีทางหลวงได้รับผลกระทบ 3 แห่ง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 403 นครศรีธรรมราช – เสาธง อำเภอพระพรหม ช่วงกม.ที่ 10 – 11 ระดับน้ำสูง 15 – 20 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 403 เสาธง – สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ ช่วงกม.ที่ 15 – 19 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 4151 ควนหนองหงส์ – น้ำตก อำเภอควนหนองหงส์ ช่วงกม.ที่ 30 – 31 ระดับน้ำ สูง 5 ซม.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 แห่ง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 401 บางกุ้ง – เขาหัวช้าง อำเภอกาญจนดิษฐ์ ช่วงกม.ที่ 117 – 118 และ กม.ที่ 183 – 184 ระดับน้ำสูง 5 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 4248 ท่าเรือใต้ – เขาหัวควาย อำเภอพุนพิน ช่วงกม.ที่ 11 – 12 ระดับน้ำสูง 10 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 4191 ไชยา – เขาหลัก อำเภอไชยา ช่วงกม.ที่ 2 – 3 ระดับน้ำสูง 5 ซม.

จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4187 สี่แยกโพธิ์ทอง – ควนขนุน อำเภอควนขนุน ช่วงกม.ที่ 1 – 2 ระดับน้ำสูง 5 ซม.

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0