Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ทำไม 'สัตว์หายาก' 1,300 ชนิด ..ไม่ห้ามทรมาน?

7 มีนาคม 2561, 9:21 น.
67 0
ทำไม 'สัตว์หายาก' 1,300 ชนิด ..ไม่ห้ามทรมาน?

หมายความว่าสัตว์อื่นๆ นอกจาก 1,300 กว่าชนิดนี้ ที่ไม่อยู่ในบัญชีสามารถโดน "ทรมาน" ได้ใช่หรือไม่ ?

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล "ทำไมการล่าและการฆ่าสัตว์ป่าหรือสัตว์อื่นๆ จึงไม่ผิดกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ?" .

"การฆ่า" หรือ "การล่า" "เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า" "การไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อ" .

ความทุกข์ทรมานไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ .

"สัตว์ทุกประเภท" ต่อไปนี้ใครจะทำทารุณสัตว์ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตาม แต่ข้อเสีย คือปฏิบัติได้ยากมาก .

นอกจากประเด็นเรื่องความหมายหรือ "นิยาม" ที่ทำให้นายเปรมชัยรอดพ้นข้อหาทรมานสัตว์ไปแล้ว ยังมีประเด็นความหนัก-เบาของ "บทลงโทษ".. .

สัตว์ที่ถูกขังอยู่ในกรงของสวนสัตว์ทั่วประเทศไทย ตอนนี้ไม่มีกฎหมายป้องกันทารุณยังไม่ครอบคลุม ทั้งที่เป็นสถานที่กักขังและทรมานสัตว์สุดๆ .

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ความกำกวมของ "นิยาม" และความหนักเบาของ "บทลงโทษ" ทำให้นายเปรมชัยหลุดพ้นจากกฎหมายทรมานสัตว์ฯ ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีอีกอย่างน้อยเกือบ 10 ข้อหา รวมถึงล่าสุดข้อหาปืนเถื่อน..

แต่คือการแสดงให้เห็นถึง "ความยุติธรรม" เพื่อตอบแทนบุญคุณ "สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ" ที่หล่อเลี้ยงมนุษย์มานานแสนนาน !?!

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0