Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนองบัวลำภู ชูของดี วิถีเด่น ใน 6 เส้นทาง สร้างนักเล่าเรื่อง หนุนชุมชนเข้มแข็ง

20 พฤศจิกายน 2561, 8:13 น.
118 0
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนองบัวลำภู ชูของดี วิถีเด่น ใน 6 เส้นทาง สร้างนักเล่าเรื่อง หนุนชุมชนเข้มแข็ง

เผยแพร่: 20 พ.ย. 2561 15:13 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เดินหน้าสานพลังไทยนิยมยั่งยืน จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นำเสนอของดี วิถีเด่น ชูเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ใน 6 หมู่บ้าน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้การประกวด “นักเล่าเรื่อง” เสริมเสน่ห์ท่องเที่ยววิถีไทย สืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หนุนฐานรากอันเข้มแข็ง สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน .

จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมหมู่บ้าน และการประกวดนักเล่าเรื่องจังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้น .

บ้านเทพคีรี อำเภอนาวัง “หออุปคุต” ถ้ำผาเจาะบ้านห้วยเดื่อ อำเภอเมือง เดินทางไปศึกษาเรื่องราวในยุคหิน ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี พร้อมร่วมสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรบ้านนาไร่เดียว อำเภอสุวรรณคูหา สักการะ หลวงพ่อทันใจวัดสามัคคีเจริญธรรม .

บ้านดอนปอ อำเภอศรีบุญเรือง “สิม” ไหว้พระพุทธบาทภูเก้า พระธาตุเมืองพิณ .

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้จัดให้มีการประกวด “นักเล่าเรื่องชุมชนดีเด่น” .

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0