Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ธีรราชา เดอะ มิวสิคัล ย้อนอดีตกาล ละครสร้างชาติ

23 เมษายน 2559, 3:11 น.
38 0

จากพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เรื่อง “โคลงภาษิตนักรบโบราณ” เรื่องราวเกี่ยวกับความรักชาติและอุดมการณ์ และพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง “เวนิสวาณิช” เรื่องราวของความรักความภักดี ได้ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านละครเวที“ธีรราชา เดอะ มิวสิคัล” รวมถึงน้อมนำพระวิสัยทัศน์ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศ และพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทรงได้รับการถวายพระเกียรติว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้นำศิลปะมาพัฒนาประเทศ จนรัชสมัยของพระองค์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นยุค “ละครสร้างชาติ”

ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ละครเพลงเฉลิมพระเกียรติธีรราชา เดอะ มิวสิคัล จะนำผู้ชมย้อนไปในยุคสมัยร่มเกล้ารัชกาลที่ 6 จะได้เห็นถึงความเป็นไปของบ้านเมืองและชาวสยามในเวลานั้น และได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ ความเป็นวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในเวลานั้นด้วย และยังทรงให้ความรู้เรื่องปลุกจิตสำนึกราษฎรในเรื่องอุดมการณ์ความเป็นชาติ “เป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคสมัยของรัชกาลที่ 6 ถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองทั้งในเรื่องของบ้านเมือง เศรษฐกิจ รวมไปถึงในเรื่องของศิลปะการแสดง ดังนั้นยุคสมัยดังกล่าวจึงถือว่าเป็นยุคแห่งการละคร ซึ่งก็ถือเป็นยุคที่รุ่งโรจน์รุ่งเรือง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เรื่องราวในยุคสมัยนั้นจึงควรค่าแก่การถ่ายทอดวิถีชีวิตให้ประชาชนยุคปัจจุบันได้ประจักษ์กัน”

ธิษณา เดือนดาว กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายด์เอ็นแมทเทอร์ส ในฐานะผู้อำนวยการแสดง เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ละครเพลงธีรราชา เดอะ มิวสิคัล “เมื่อเราได้รับโจทย์ต้องทำละครเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เราใช้เวลาคิด 1 ปีเต็ม ทุกคนทราบดีว่ารัชกาลที่ 6 ท่านได้รับฉายานามว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สิ่งที่เราค้นพบในความเป็นปราชญ์ของท่านคือ ได้เห็นวิสัยทัศน์ในการปกครองบ้านเมืองในยุคที่เรียกว่ากำลังก้าวสู่ยุคใหม่ ณ เวลานั้น อีกทั้งความมีพระทัยกว้างของพระองค์ท่าน การที่ท่านเป็นปราชญ์ และยังเมตตาให้มีการเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น ฉะนั้นแรงบันดาลใจจึงมาจากการพัฒนาประเทศอย่างมีองค์ความรู้และร่วมพลังสามัคคี ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไร เราสามารถเอาอุดมการณ์ของเรามารับใช้ชาติได้ เหมือนคำว่า ละครสร้างชาติ เราต้องศึกษาก่อนว่าการสร้างชาติด้วยละครเป็นอย่างไร แล้วจึงกลั่นเป็นบทละครออกมา”

สำหรับการอัญเชิญบางบทบางตอนในพระราชนิพนธ์มาใช้ในการแสดง รศ.จารุณี หงส์จารุ ผู้กำกับและประพันธ์เพลง กล่าวถึงขั้นตอนทำงานว่า “มาจากทางการเขียนบทของ ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ ซึ่งได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์โคลงภาษิตนักรบโบราณ ได้แต่งเป็นเพลง เป็นชายเชื้อชาติแกล้ว ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 6 ซึ่งในเนื้อเพลงมีทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ภาษาไทยรวมอยู่ในเพลงเดียวกัน และยังอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง เวนิสวาณิช เพลงความรัก มาอยู่ในละครเรื่องนี้ด้วย เราเชื่อมั่นว่าละครเรื่องนี้จะเป็นละครที่ทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา บทเพลง ทีมงาน ทำนอง การเรียบเรียง การเขียนคำร้อง เชื่อว่าจะประทับใจกับเนื้อหาที่กลั่นออกมาเป็นดนตรี”

อีกหนึ่งคนที่บอกว่างานหินแต่สุดภาคภูมิใจ คือ ปริญญา ต้องโพนทอง ผู้ออกแบบและกำกับลีลา “เราจะต้องออกแบบลีลาท่าทางที่สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมในยุคนั้น และต้องทำออกมาเป็นมิวสิคัล ไม่ว่าจะขยายด้วยแดนซ์มูฟเมนต์ ฉะนั้นภาพทั้งหมดจะเกิดการทำงานและออกแบบโดยนักแสดงสมทบและนักแสดงหลัก เรื่องนี้จะสนุกได้จากพลังของนักแสดงล้วนๆ มีความสวยของภาพการแสดง เราซ้อมกันมาอย่างหนักจริงๆเพื่อละครเรื่องนี้ครับ”

ที่มา: posttoday.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0